Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

16-10-2019 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Αποζημίωση 1.186.361,30 € για θετικές ζημιές στον ανάδοχο του έργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

κ. Περιφερειάρχα

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/8/2019 αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση του 4ου ΑΠΕ του πιο πάνω έργου, που προέβλεπε αποζημίωση στον ανάδοχο παρόλο που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2859/19-8-2019 έγγραφό της ζητούσε στοιχεία από την Περιφέρεια, που δεν είχαν υποβληθεί.


Στην ίδια συνεδρίαση η Περιφερειακή Αρχή δήλωνε ότι, δεν υπήρχαν άλλες διεκδικήσεις εκτός των 5 εκατομμυρίων ευρώ για το χρονικό διάστημα 13/4/2017 μέχρι και 12/2/2019, ενώ ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας δήλωνε ότι εκκρεμούν κι άλλες διεκδικήσεις.  

Η ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2964/9-9-19 έγγραφό της διατυπώνει αρνητική γνώμη ως προς την πιο πάνω αποζημίωση για θετικές ζημιές στον ανάδοχο ύψους 1.186.361,30 ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Περιφερειάρχα:

·       Θα καταβληθεί τελικά η πιο πάνω αποζημίωση για θετικές ζημιές στον ανάδοχο ύψους 1.186.361 ευρώ στον ανάδοχο;

·       Εκκρεμούν άλλες διεκδικήσεις του ανάδοχου για το συγκεκριμένο έργο;

·       Θα φέρετε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο συνολικά την πορεία και την προοπτική του συγκεκριμένου έργου;

16-9-2019
Ο Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης


Νίκος Γόντικας