Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

19-4-2021 Πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Πε.Συ. 19-4-2021 για την ανάπτυξη στη Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Ο κύριος στόχος που εξυπηρετούν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί είναι η μεγαλύτερη ενσωμάτωση δήμων και περιφερειών στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν τοπικές, πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις. Τοπικοί πόροι, γη και υποδομές διαχειρίζονται με συγκεντρωμένο τρόπο μέσω των νέων οργανισμών και συγκεντρώνονται τα διαθέσιμα κονδύλια που χρειάζονται.